Home Newsroom News QuTech: samen bouwen aan een quantumcomputer
15.06.2014Quantum Computing

QuTech: samen bouwen aan een quantumcomputer

Image
Share this article

Op 1 januari jongstleden opende in Delft het QuTech-instituut zijn deuren. Dit instituut houdt zich bezig met quantuminformatie en quantumcomputing. De onlangs geridderde Leo Kouwenhoven, die twee jaar geleden nog veel aandacht kreeg omdat zijn team het Marjoranadeeltje vond, is de directeur van het nieuwe instituut.

Lees meer

Image

Media Magnet: Hanson publication on teleportation

The publication by Ronald Hanson and his diamond team on teleportation spread like wildfire in media across the world. Here ...
Read more