Blog

Electronics Instrumentation Engineer

scroll down for Dutch

QuTech
QuTech is the leading advanced research center for Quantum Computing and Quantum Internet. QuTech is a joint research center founded in 2014 by Delft University of Technology (TU Delft) and the Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO). Quantum technology is a key future emerging technology and QuTech is at the forefront of research and development in this field. QuTech addresses both scientific and engineering challenges in close collaboration with internationally leading industrial partners. Within QuTech researchers of TNO and the TU Delft faculties EWI (Electrical Engineering, Mathematics and Computer Sciences) and TNW (Applied Sciences) work closely together in an international, inspiring and innovative working environment that allows plenty of space for ambition, entrepreneurship and innovation. At this moment we have a team of 300 people working at QuTech and we are happy to welcome our new dedicated Electronics Instrumentation Engineer as soon as possible.

Job description
The position of Electronics Instrumentation Engineer is important to QuTech’s research ambitions – realizing a quantum computer and quantum internet – by providing expertise, guidance, support and ideas at a high level for the quantum-research labs. In your role as an electronics instrumentation engineer, you will provide hands-on support and advice in the labs to improve research and engineering being carried out by Master students, PhD students and other researchers. You will design, develop and produce new electronic equipment in an electronics team of three people and in cooperation with the Delft University support group DEMO. You will play this important role in QuTech by:

• Creating and maintaining programmable hardware and embedded software in various equipment
• Designing electronic solutions/improvements (code, circuits, PCB’s) for the lab instrumentation
• Acting as an advisor in areas such as measurement equipment and measurement techniques
• Having up-to-date knowledge of available commercial measurement equipment solutions
• Creating information and documentation on instrumentation developments
For examples of developed instrumentation, see http://qtwork.tudelft.nl/~mtiggelman/

Requirements
As a successful candidate you are an expert in key areas, you have significant knowledge in most other related fields and the capacity plus willingness to fill the gaps.
• You hold at least a bachelor’s or master’s degree in electronics and have more than three years relevant working experience
• You are passionate about electronics and are interested in technology and science
• You want to contribute to realizing ground-breaking science and technology
• You work independently, are pro-active, a hands-on person, and a trouble shooter
• You adapt easily to rapidly changing priorities and you can work with frequent interruptions
• You have good people skills, you are a team player, and you have experience in training others
• You have expertise in embedded systems, knowledge on analog and RF and have technical implementation skills
• You have expertise in software (C, C++, Python) and VHDL and are able to work on this with other electrical engineers and programmers
English is the working language at QuTech, therefore good command of English is a must. Furthermore, Dutch citizenship or a European working permit is required to apply.

Conditions of employment
Fixed-term contract: 1 year with the prospect of a permanent contract.
This offer contains a temporary appointment for 1 year with the prospect of a permanent contract. The full-time salary is based on VSNU-CAO scale 9, ranging from 2.835 to a maximum of 3.895 gross per month. Advancement to scale 10 (with a maximum of 4.274) is a possibility. The actual salary will be based on your knowledge and relevant work-experience. Full-time means 38 working hours per week.
TU Delft / QuTech offers a customisable compensation package, a discount for health insurance and sport memberships, and a monthly work costs contribution. Flexible work schedules can be arranged. An International Children’s Centre offers our employees child care and an international primary school. Salary and benefits are in accordance with the Collective Labour Agreement for Dutch Universities (VSNU-CAO).

Employer
Delft University of Technology (TU Delft) is a multifaceted institution offering education and carrying out research in the technical sciences at an internationally recognised level. Education, research and design are strongly oriented towards applicability. TU Delft develops technologies for future generations, focusing on sustainability, safety and economic vitality. At TU Delft you will work in an environment where technical sciences and society converge. TU Delft comprises eight faculties, unique laboratories, research institutes and schools.
https://www.tudelft.nl

Additional information
For more information about this position: contact Raymond Schouten (Quantum Engineer and your colleague in the Electronics Team) via r.n.schouten@tudelft.nl.

With questions concerning the procedure: contact Laura Elshove (HR Advisor) via l.h.elshove@tudelft.nl.

To apply: please react before May 17th* and email your detailed resume and application letter to secr-qutech@tudelft.nl.
*If insufficient appropriate response is received, this vacancy will be open until 17 June.
Job-interviews can also be conducted via Skype etc.

—————————————-

QuTech
QuTech is wereldwijd een toonaangevend onderzoekscentrum voor Quantum Computing en Quantum Internet. QuTech is als gezamenlijk onderzoekscentrum opgericht in 2014 door de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). Binnen de TU Delft zijn zowel de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW/AS) als de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Computerwetenschappen (EWI) betrokken bij QuTech.
QuTech staat vooraan bij de research en ontwikkeling van Quantum Technologie en streeft ernaar schaalbare prototypes van een quantum computer te ontwikkelen, alsmede een veilig quantum internet dat gebaseerd is op superpositie en verstrengeling. Dit doen we door wetenschappers van wereldniveau, ingenieurs en bedrijfsleven samen te brengen in een inspirerende omgeving.
Zo creëren we een internationale setting waar ambitie, ondernemerschap en innovatie floreren. Op dit moment hebben we een QuTech team van 300 collega’s en staan we klaar om op korte termijn ook onze nieuwe gedreven Electronics Instrumentation Engineer welkom te heten.

De functie
De Electronics Instrumentation Engineer speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de ambitie van QuTech – de ontwikkeling van een quantum computer en quantum internet – door de quantum onderzoekslaboratoria op hoog niveau te voorzien van expertise, begeleiding, ondersteuning en ideeën. In jouw rol als Electronics Instrumentation Engineer geef je hands-on support en advies in de laboratoria. Op die manier ondersteun je het wetenschappelijk en technologische onderzoek van Master en PhD studenten plus andere wetenschappers. Je ontwerpt, ontwikkelt en produceert nieuwe elektronische instrumenten samen met je drie teamgenoten en verder in samenwerking met de TUD support groep DEMO.
Je speelt deze belangrijke rol bij QuTech door:
• Ontwikkeling en onderhoud van programmeerbare hardware en embedded software in apparatuur
• Ontwerp van elektronische oplossingen/verbeteringen (code, circuits, PCB’s) voor de lab instrumenten
• Adviserende rol op terreinen als meetapparatuur en meettechnieken
• Up-to-date kennis van beschikbare commerciële meetapparatuur oplossingen
• Opstellen van informatie en documentatie over instrument ontwikkelingen

Voor voorbeelden van ontwikkelde instrumenten, zie http://qtwork.tudelft.nl/~mtiggelman/

De vereisten
Als succesvolle kandidaat ben je een expert in de kernvakgebieden, beschik je over een behoorlijke kennis van aanverwante technische gebieden en ben je bereid en in staat de gaten in je kennis op te vullen.

• Je hebt een HBO of Universitaire studie Elektronica afgerond en meer dan drie jaar relevante werkervaring
• Je bent een elektronica fanaat en hebt interesse in gerelateerde wetenschap en technologie
• Je draagt graag bij aan de realisatie van revolutionaire wetenschap en technologie
• Je werkt autonoom, bent proactief, hands-on en van nature een trouble shooter
• Je past je makkelijk aan bij veranderende prioriteiten en kan er tegen vaak te worden gestoord
• Je hebt goede sociale vaardigheden, bent een team player en hebt ervaring in het trainen van collega’s
• Je hebt ervaring met embedded systemen, kennis van analoog en RF en hebt technische implementatie vaardigheden
• Je hebt expertise in software (C, C++, Python) plus VHDL en kan samen met andere electrical engineers en programmeurs hieraan werken

Engels is de werktaal binnen QuTech, dus een goede beheersing van het Engels is noodzakelijk. Verder is Nederlands staatsburgerschap of een Europese werkvergunning vereist, wil je in aanmerking komen voor deze functie.

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar met het vooruitzicht van een verlenging op basis van een vast contract. Het FT salaris is gebaseerd op de VSNU-CAO schaal 9, die loopt van 2.835 tot een maximum van 3.895 bruto per maand. Hierbij is een uitloop of doorgroei naar schaal 10 (met een maximum van 4.274) mogelijk. Het feitelijke salaris wordt bepaald op grond van je kennis en relevante werkervaring. FT staat voor 38 werkuren per week.
TU Delft biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals korting bij zorgverzekeraars en op een sportabonnement. Ook kun je afspraken maken over flexibele werktijden. Je kunt jaarlijks via het Individueel Keuzepakket Arbeidsvoorwaarden je eigen beloningspakket samenstellen en ontvangt een maandelijkse werkkostenbijdrage. Op de campus is een Internationaal Kind Centrum met kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en een internationale basisschool. Verder biedt Dual Career Services ondersteuning aan meekomende partners. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.

Technische Universiteit Delft
De Technische Universiteit Delft is een veelzijdige universiteit die onderwijs aanbiedt en onderzoek doet van een internationaal erkend niveau op het gebied van de technische wetenschappen. Onderwijs, onderzoek en ontwerpen zijn sterk gericht op maatschappelijke toepasbaarheid. De TU Delft ontwikkelt technologie voor volgende generaties met focus op duurzaamheid, veiligheid en economische vitaliteit. Bij de TU Delft werk je in een omgeving waar technische wetenschappen en de maatschappij elkaar ontmoeten. De TU Delft bestaat uit 8 faculteiten, de Universiteitsdienst, unieke laboratoria, onderzoeksinstituten en -scholen.
https://www.tudelft.nl

Informatie en sollicitatie procedure
Voor meer informatie over deze functie neem je contact op met Raymond Schouten (Quantum Engineer en jouw collega in het Electronics Team) via r.n.schouten@tudelft.nl.
Voor vragen over de procedure mail je Laura Elshove (HR Adviseur) via l.h.elshove@tudelft.nl.
Als je wil solliciteren, reageer dan voor 17 mei* 2020 en mail je CV en motivatiebrief naar
secr-qutech@tudelft.nl.
*Als blijkt dat er onvoldoende passende reacties binnenkomen, blijft de vacature open tot 17 juni. Sollicitatiegesprekken kunnen o.a. worden gevoerd via Skype.